tirsdag 2. mars 2010

Mark IV autofokus


Med muligheten til å ta og lagre 160megapixler i sekundet (16megapixler sensor, 10 bilder i sekundet) er ikke bare mark IV verdens raskeste serieproduserte kamera, med en kroppfaktor på 1,3 er det også per i dag utvilsomt det beste kamera som kan kjøpes for penger for fuglefotografer. Nikon har med D3s prioritert ekstreme isoegenskaper, men for de aller fleste av oss er det meget sjeldent man trenger å gå over 3200 iso. Med kun 12 megapixler og fullformatsensor er dette kamera derfor ikke spesielt egnet for fugler og selv Nikons markedssjef innen foto Nobuaki Sasagaki har nylig offentlig gått ut med at også Nikon kommer til å prioritere oppløsning fremfor isoegenskaper i kommende proffmodeller. Det er med andre ord blitt kjekt å være Canonmann igjen etter å ha vært hetset et par år for mark IIIs autofokusproblemer :))

Mark IV har en meget hurtig og presis autofokuks, men for fullverdig utbytte av den, kreves at du vet hva slags innstillinger du trenger. Det at autofokusen har så mange innstillinger og er blitt så komplisert å forstå er jo i seg selv ikke helt bra, men samtidig tillater det tilpasning til akkurat ditt behov og det er jo en styrke. Likevel må jeg nok en gang trekke frem 7D for strålende brukervennlighet med 5 ferdig innstilte autofokusvalg klar til bruk. Med mark IV er det desverre ikke slik og det kreves derfor både lesing av brukermanual og testing før man er i gang for fullt. Mange er usikker på hva som er ideelle innstillinger i forhold til fugler og jeg har blitt bedt flere ganger nå om å forklare hva jeg bruker og hvorfor. Jeg skal her gjøre et lite forsøk på å klargjøre hvordan jeg ser på disse innstillingene, men må understreke at jeg har hatt kamera i bare 2 måneder og hva jeg skriver her er basert på erfaringene mine så langt. Det kan med andre ord hende at dette vil forandre seg etter f.eks. softwareoppdateringer eller ytterligere bruk/erfaring.

Det er i prinsippet 4 innstillinger i custom function menyen (= C.Fn menyen) som er særlig relevant for hvordan autofokusen oppfører seg som du trenger å kunne. Dette er C.Fn III:2, C.Fn.III 3, C.Fn.III 4 og C.Fn.III 8 og disse blir omtalt separat:

C.Fn.III 4. Du kan velge mellom hovedfokuspunktprioritet (innstilling 0) eller kontinuerlig AF målsøkingprioritet (innstilling 1). Hovedfokuspunktprioritet betyr at kamera prioriterer fokus i det midtre fokuspunktet og ikke på motivet du allerede har i fokus. Har du en fugl i fokus og noe kommer foran, vil fokus derfor skifte til det objektet som ligger nærmest uansett hva det måtte være. Med kontinuerlig AF målsøkingprioritet prioriterer kamera omvendt, dvs motivet i fokus fremfor det midtre fokuspunktet. Kommer det noe foran det midtre fokuspunktet, vil fokus ikke skifte(før det er gått en stund ihvertfall), men fortsatt være på motivet i fokus fra før. Det siste er lurt å bruke når du tar bilder av fugler i flukt, mens det første gir teoretisk sett mer responsiv og kanskje også mer forutsigbar autofokus. Jeg har satt denne på 1, men opplever jeg ustbilitet kan det være lurt å sette denne på 0 og heller kjøre C.Fn III 2 til "sakte".

C.Fn.III 2. Dette er på en måte søsterfunksjonen til CFn.III 4 og bestemmer hvor raskt autofokusen skal skifte til det nye motivet hvis det er noe som kommer foran det du allerede har fokusert på. Setter du CFn.III 4 på 1 vil dette sannsynligvis overkjøre CFn.III 2 helt, slik at det er ved innstilling 0, dvs hovedfokuspunktprioritet at CFn.III 2 egentlig fungerer. For fugler kan det være lurt ved CFn.III 2 å velge "sakte" eller "litt sakte" fordi du ønsker at fokus følger fuglen i flukt selv om det kommer ting i veien under panoreringen. Med andre ord så går fokusskiftet noe tregere, men er mer stabil (det er i det hele tatt ganske sjeldent innen fugler at du vil trenge raske fokusskifter som jeg kan komme på).

CFn.III 3. Denne innstillingen angir når utløseren skal ta bilder i forhold til om og når motivet er i fokus. Her kan du velge mellom 4 kombinasjoner i to par. Først kombinasjonen AF prioritet eller utløser og deretter mellom målsøkingprioritet og hastighetsprioritet. AF prioritet betyr at kamera prøver å få fokus riktig før den begynner å ta bilder. Utløser betyr at det blir tatt bilder uansett om motivet er i fokus eller ikke. Sistnevnte er lurt å ha hvis det er viktig å få noen bilder i det hele tatt (som ved sjeldne fugler som raskt smetter forbi) mens AF prioritet er lurt å bruke hvis du ønsker så mange skarpe bilder som mulig. Målsøkingprioritet betyr at kamera prioriterer å følge motivet i fokus fremfor full hastighet på motoren. Hastighetsprioritering er motsatt og betyr at kamera skyter i vei med opptill 10 bilder i sekundet uansett om du har full fokus eller ikke. Jeg har valgt å sette C.Fn III 3 på 0, dvs kombinasjonen AF prioritet og målsøking prioritet. Dette er kombinasjonen som teoretisk sett gir færrest bilder, men høyest andel skarpe bilder. Er det sjeldne fugler jeg skal ta bilder av, kan det være aktuelt å stille denne inn på 3.

C.Fn.III 8. Denne innstillingen bestemme om du skal ha såkalte hjelpepunkter eller ikke (når du velger å bruke bare ett fokuspunkt). Den vil ikke være aktiv når du bruker alle fokuspunktene. Fordelen med å ha hjelpepunkter i tillegg til det ene fokuspunktet er at du får flere punkter til å hjelpe å holde motivet i fokus. Med bare et punkt vil du for eksempel når du følger en fugl i flukt lett bomme og risikere at fokusen slipper. Ulempen med hjelpepunkter er at de teoretisk sett kan overstyre hovedpunktet hvis kamera opplever at hovedpunktet ikke har fokus og dermed kan for eksempel urolige bakgrunner eller vingetupper og liknende kunne gjøre at det du ønsker skarpt blir overstyrt. Fokus kan derfor overkjøre deg i enkelte situasjoner og dermed oppleves mindre stabilt.

C.Fn III 8 har fire mulige innstillinger: 0 - ingen hjelpepunkter, 1- et hjelpepunkt på hver side, 2 – hjelpepunkter rundt hovedpunktet og 3 – alle 45 punktene som hjelpepunkt. Så kan du spørre, hva er forskjellen mellom å velge alle fokuspunktene på kamera og å velge ett fokuspunkt med alle punktene som hjelpepunkt? Jo forskjellen ligger i at med sistnevnte kan du manuelt velge hovedpunktet ditt og deretter få hjelp av til enhver tid 18 punkter for å holde motivet i fokus. Når fokus skifter, vil dette kunne skifte mellom alle 45 punktene hvor disse til enhver tid vil ha aktivt 18 hjelpepunkter. Med andre ord et meget avansert system som i teorien vil være meget effektivt å følge et motiv med uregelmessige bevegelser. Et tenkt eksempel vil være at du har en jaktfalk sittende i et landskap. Du har komponert bildet slik at fuglen er litt utenfor midten av bildet og velger derfor manuelt et fokuspunkt som er litt på siden fra midten. Hvis fuglen nå flyr kan du uten må måtte skifte noen innstillinger få et hovedfokuspunkt som skifter mellom de 45 punktene og som til enhver tid vil ha hjelp av 18 punkter til å følge fuglen. Dette høres veldig bra ut og ideelt for fugler, men jeg har enda ikke hørt noen tilbakemeldinger om dette er et system som virkelig fungerer så bra som det høres ut. Hvilken innstilling du skal bruke som standard i C.Fn III 8 er derfor vanskelig å anbefale fordi det er for lite erfaringskunnskap om hva som fungerer best i praksis. Jeg har inntil videre valgt innstilling 0, dvs uten hjelpepunkter fordi jeg ønsker høyest mulig stabilitet når jeg bruker bare et fokuspunkt og at jeg ved fluktbilder i utgangspunktet heller velger å bruke alle fokuspunktene.

Er veldig takknemlig for tilbakemeldinger på dette innlegget fra folk som har mark IV og høre hva deres erfaringer er. Skal også prøve å huske å blogge om det hvis jeg endrer syn på disse innstillingene. Øverst et bilde av svarttrost fra hagen tatt i forrige uke.

1 kommentar:

  1. Det var ingen dålig sammanställning du gjort! Har själv en Mark III och skulle gärna uppgraderat men tycker att priset är lite för högt på MkIV. Det är ju suveränt med en snabb kamera när man fotar fåglar och MkIII är ju supersnabb.
    Tycker dock att autofokusen inte är helt tillfredsställande.
    Antar att den är bättre på Mk IV.
    mvh/Lars-Eric

    SvarSlett